Sabotage mod Cementstøberi tilhørende Murermester Christian J. Søndergaard, 12.09.1944


To af de sprængte maskiner. De røde pile angiver sprængladningernes placering.


Rids over gårdspladsen med cementstøberiet. De røde krydser markerer de sprængte maskiner.


Sprængt maskineri. Den røde pil viser sprængladningens placering.


Resterne af en såkaldt "tidsblyant" af engelsk fabrikat. Anordningen fungerede som tidsindstillet udløser for sprængladningerne.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

I alt 3 eksplosioner var rettet mod virksomhedens ene betonblandemaskine og 2 rørstampemaskiner. Alle 3 blev delvist ødelagt, ligesom at bygningen led nogen skade.

18189

509292

Vester Altanvej 18

Randers

44 Randers

AS-44-394KL-7055