Sabotage mod C.C. Løvgreens Autogummiværksted og Vulkaniseringsanstalt, 23.08.1943


Vulkaniseringsværkstedets facade mod gårdspladsen. Den sorte pil angiver nedgangen til værkstedslokalerne.


Rids over ejendommen med fabriksbygninger og gård.


Indgangen til værkstedet.


Brandskader i værkstedets indre.


Ødelæggelserne efter eksplosionerne i vulkaniseringsværkstedet.


Rester af to cylindriske blikdåser, som har været anvendt som brandbomber.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede hverken direkte eller indirekte for Værnemagten, men blev fejlagtigt udset som mål på baggrund af verserende rygter. Ved eksplosionen blev inventar og maskiner i værkstedet ødelagt og flere mure styrtede sammen. En stabel af bildæk blev ligeledes antændt...

Virksomheden arbejdede hverken direkte eller indirekte for Værnemagten, men blev fejlagtigt udset som mål på baggrund af verserende rygter. Ved eksplosionen blev inventar og maskiner i værkstedet ødelagt og flere mure styrtede sammen. En stabel af bildæk blev ligeledes antændt. Man fandt efter branden resterne af 2 brandbomber af samme type, som var blevet anvendt ved flere tidligere sabotager.

64696

1811488

Henrik Steffensvej 8

København

1 Frederiksberg

Holger DanskeAS-1-275

KF5-683

KL-1393

HD's liste

Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.