Sabotage mod Brd. Hansens Maskinfabrik, 12.09.1943


2. Maskinfabrikken set fra Sundkrogsgade.


Kortudsnit som viser den sabotageramte virksomheds beliggenhed samt området omkring.


3. Maskinfabrikkens sydlige facade.


4. Maskinfabrikkens indre set gennem porten i den østlige gavl. Den stiplede røde cirkel angiver bombekrateret.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden leverede bådmotorer til Nordbjerg & Wedel, som havde store leverancer til Værnemagten. Sabotagevagten blev advaret, inden fabrikken blev sprængt. 3 unge mænd på cykel kørte kort før detonationen forbi kontoret, hvorpå den ene havde råbt "kan du så komme ud, brormand!"...

Virksomheden leverede bådmotorer til Nordbjerg & Wedel, som havde store leverancer til Værnemagten. Sabotagevagten blev advaret, inden fabrikken blev sprængt. 3 unge mænd på cykel kørte kort før detonationen forbi kontoret, hvorpå den ene havde råbt "kan du så komme ud, brormand!". Vagten satte efter cyklerne, men kunne ikke indhente dem. Fabriksbygningen blev totalt ødelagt ved eksplosionen; hele taget, der var lavet af træ, var sprængt væk, og den sydlige mur var væltet ud på gaden. Trykket spredte tagbrædderne ud over hele det omkringliggende område, og blæste samtidig ruderne i restaurationen på den anden side af gaden ind.

78100

2186800

Sundskrogsgade 15

København

0 København

BOPAAS-17579, AS-19201

KF5-795

KL-1690

N.M. Saxtorph (FHM 14266) og HH's liste

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.