Sabotage mod Automekanisk Etablissement, 12.08.1943


4. Værkstedets indre set mod kontoret og værktøjsburet. De røde pile viser sprænghullerne i muren og igangsætteren.


Rids der viser værkstedet beliggenhed. Vinklen på et af politiets fotografier er indtegnet med grønt.


Rids over værkstedsbygningen med kontor og værktøjsbur. De røde kryds viser hvor sprængladningerne har været placeret, mens vinklerne på politiets fotografier er markeret med grønt.


Rids over værkstedsbygningen med kontor og værktøjsbur. Det røde kryds viser hvor sprængladningerne har slået hul i væggen og i igangsætteren. Vinklerne på politiets fotografier er indtegnet med grønt.


3. Værkstedsbygningen set fra nordvest.


5. Værkstedets indre set fra værktøjsburet.


6. Nærbillede af muren med igangsætteren og stedet hvor reolen har stået. De røde pile viser sprænghullerne i væg og igangsætter.


7. Bomberester fundet på gerningsstedet. I højre side ses rester af mindst 3 "tidsblyanter", anordninger til at tidsindstille sprængladningerne. De øvrige effekter, 2 papskiver og nogle metalstykker, stammer sandsynligvis fra selve sprængladningerne.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Man benyttede både bomber og ildspåsættelse under sabotagen af virksomheden, der indirekte leverede motorblokke til Værnemagten.

11464

320992

Dalumvej 42

Odense

27 Odense Købstad

AS-28-58KL-1248