Sabotage mod Aut. Installatør Dahl Jensen, 21.01.1944


Ejendommens facade ud mod Trianglen. Den røde streg viser hvor eksplosionen har fundet sted.


Ødelæggelserne i butikkens indre, set mod gaden.


Ødelæggelserne i kælderen under butikken. Den røde streg viser hvor eksplosionen har fundet sted.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Sprængladning var øjensynligt anbragt i en 1½ m. dyb lyskasse foran butiksvinduerne. Alle ruder blev sprængt og forretningslokalet fuldstændigt raseret ved eksplosionen...

Sprængladning var øjensynligt anbragt i en 1½ m. dyb lyskasse foran butiksvinduerne. Alle ruder blev sprængt og forretningslokalet fuldstændigt raseret ved eksplosionen. Naboejendommenes vinduer var ligeledes næsten alle slået ind af trykket og kørebanerne ved Trianglen var oversået med glasskår og træstumper.

10262

287336

Trianglen 4

København

0 København

AS-20549KL-2636