Sabotage mod Aarhus Sten- og Gruskompagnis Stenværk, 11.12.1944


Kugleflint ved gruskompagniet, fotograferet omkring 1960.


Transportbånd ved gruskompagniet, fotograferet omkring 1960.


Tipsvognsspor ved gruskompagniet, fotograferet 1966.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Flere kraftige bomber var om natten blevet lagt ud på virksomhedens område. Akkumulatorstationen var sprængt, og bygningen som husede den væltet. 3 lokomotiver var ligeledes sprængt, og smede- og maskinværkstedet havde taget skade. Værkets tunnel var ødelagt.

25790

722120

Gjerrild Nordstrand

Gjerrild

42 Grenå og ÆbeltoftKF5-2477

Søren Hansen: Daglige beretninger om begivenheder under den tyske besættelse, 1946, s. 494.