Sabotage mod Aalborg Portland-Cement-Fabriks pakkerier, 03.06.1943


Pakhuset set fra syd.


Kortudsnit over havneområdet. Sabotagens mål, pakkeriets 4 pakkemaskiner, er indtegnet med rødt.


Nærbillede af pakhuset set fra syd.


Den vestlige side af pakhuset set fra nord. Langs kajen i baggrunden ses en tysk damper.


Pakhusets cementsiloer set fra nord.


Den vestlige side af pakhuset set fra syd. Langs kajen ses en tysk damper.


Det elektriske ur i kontorbygningen. Uret gik i stå og faldt ned fra sin oprindelige plads ved eksplosionen.


Pakkeriets ene pakkemaskine, "Flux 3".


Pakkeriets ene pakkemaskine, "Flux 4". Den blå streg viser en vægtstang med mærker efter sprængningen.


En såkaldt "tidsblyant" og nogle ståltrådsringe fundet efter eksplosionen. "Blyanten" blev anvendt til at tidsindstille sprængladningerne.


Blikstykker fundet efter eksplosionen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Aktionen var rettet mod fabrikkens cementpakkemaskiner, der alle 4 blev ødelagt ved hjælp af sprængstof. Mens selve cementfrabrikken var stærkt bevogtet af uddannede sabotagevagter med maskinpistoler og hunde, var pakkeriet blot bevogtet af to ubevæbnede arbejdere...

Aktionen var rettet mod fabrikkens cementpakkemaskiner, der alle 4 blev ødelagt ved hjælp af sprængstof. Mens selve cementfrabrikken var stærkt bevogtet af uddannede sabotagevagter med maskinpistoler og hunde, var pakkeriet blot bevogtet af to ubevæbnede arbejdere. Hjulpet på vej af den evige trafik på alle tider af døgnet, og som derfor kunne skjule uvedkommendes færdsel på havnen, var pakkeriet således et godt sabotagemål.

134525

3766700

Rørdalsvej 44

Ålborg

48 ÅlborgViktor Lund og Harry Larsson

AS-48-1674

KF5-515

KL-935

Viktor Lund (FHM )