Sabotage mod Aage J. Sørensens maskinfabrik, 22.04.1944


1. Virksomhedens facade ud mod Stubmøllevej. De sorte streger angiver bombernes anslagssteder.


Grundrids over fabriksområdet.


3. Ødelæggelserne på komplekset set fra taget af virksomhedens hærderi.


2. Ødelæggelser i det indre af værkstedslokalet ud mod Stubmøllevej.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden producerede maskiner for Værnemagten. Sidst på aftenen sprængte sabotører sig gennem muren til virksomheden og holdt sabotagevagterne op. Herefter placerede sabotørerne bomber i bygningerne. Af de 9 bygninger blev 5 totalt ødelagte.

300014

8400392

Stubmøllevej 35

København

0 København

BOPAAS-22794

KF5-1360

KL-3401

Kai Ludvigsen (FHM 14142) og Sven Hallstrøm (FHM 14029)

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.