Sabotage mod Aaen og Gustafsens Maskinsnedkeri, 14.08.1943


Brandstedet set fra nord. Fra venstre mod højre udpeges ved de røde streger placeringen af virksomhedens lager, maskinsnedkeri, håndsnedkeri og kontor.


Nærmere rids over virksomhedens lokaler, som viser bålenes placering og hvorfra politiets fotografier er taget.


Rids over virksomhedens bygninger og beliggenhed.


Håndsnedkeriet set indefra. Omtrent midt i billedet ved den røde stiplede ring fandtes et bål på gulvet.


Maskinsnedkeriet set indefra. For foden af planken ved den røde stiplede ring fandtes et bål.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden havde tidligere haft meget arbejde for Værnemagten, men havde siden 1942 støt fået flere danske kunder, og på gerningstidspunktet havde man næsten intet arbejde for andre end danskere...

Virksomheden havde tidligere haft meget arbejde for Værnemagten, men havde siden 1942 støt fået flere danske kunder, og på gerningstidspunktet havde man næsten intet arbejde for andre end danskere. Imidlertid udførte nogle af virksomhedens danske kunder arbejde for besættelsesmagten, hvorfor der stod en tysk lastbil på værkstedet. Under politiets undersøgelser fandt man 2 tilrettelagte bål, et i håndsnedkeriet og et i maskinsnedkeriet, som begge blot havde lavet brandskader på gulvet, inden de gik ud. Virksomhedens lagerbygning, der nedbrændte totalt, blev hårdest ramt. Det antoges, at der også har været opstillet et bål her.

31097

870716

Sneppevej

Frederikshavn

51 Frederikshavn

AS-51-303

KF5-661

KL-1902