Sabotage mod Aabybro Maskinfabrik, 09.02.1943


Brandstedet set fra øst.


Situationsrids over gerningsstedet.


Grundrids over fabrikken.


Brandstedet set fra porten. Fra venstre er markeret først bryggeriet, og herefter den sydligt beliggende sti.


Brandstedet set fra sydvest.


Brandstedet set fra syd. Nederst til venstre er markeret resterne af en bræddestabel.


Brandstedet set fra syd. Nederst i midten er markeret rester af en bræddestabel, mens de øvre venstre bygninger er naboejendomme.


Brandstedet set fra nord. Til venstre i billedet er markeret bryggeriet, mens den til højre beliggende bygning er naboejendommen.


Brandstedet set fra nordøst. Pilen viser den sydligt beliggende sti.


Stien set fra syd.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Fabrikken fungerede som snedkeri, og var ejet af Snedkermester Jens Jensen. Kun stuehuset stod til at redde. Trælageret, snedkeriet og et skur nedbrændte totalt.

31232

874496

Aabybro (se rids)

Aaby

49 Nørre Sundby

AS-49-229

KF4-4516