Sabotage mod A/S Thomas B. Trigers Fabrikker, 24.08.1943


Rids over fabrikken og området omkring. Den stiplede linje angiver virksomhedens areal, mens den røde pil viser den kraftcentral, hvor sprængladningen var anbragt.


Rids over den nordlige ende af kraftcentralen med kedelrum, maskinrum og batterirummet i kælderen.


Rids over tavlerummet i den nordlige ende af kraftcentralen.


Nærrids af den nordlige ende af kraftcentralen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede for Værnemagten, hvorfor den også tidligere havde være genstand for sabotage. Denne gang anbragte man en særdeles kraftig sprængladning foran døren til virksomhedens tavlerum.

18789

526092

Toldbodsvej 3

Odense

27 Odense Købstad

AS-27-320

KF5-600

KL-1129