Sabotage mod A/S Thomas B. Trigers Fabrikker, 24.08.1943


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Rids over fabrikken og området omkring. Den stiplede linje angiver virksomhedens areal, mens den røde pil viser kraftcentralen, hvor sprængladningen var anbragt.


Nærrids af den nordlige ende af kraftcentralen.


Rids over den nordlige ende af kraftcentralen med kedelrum, maskinrum og batterirummet i kælderen.


Rids over tavlerummet i den nordlige ende af kraftcentralen.

Intro

Virksomheden arbejdede for Værnemagten, hvorfor den også tidligere havde være genstand for sabotage. Denne gang anbragte man en særdeles kraftig sprængladning foran døren til virksomhedens tavlerum.

18789

526092

Toldbodsvej 3

Odense

27 Odense Købstad

AS-27-320

KF5-600

KL-1129