Sabotage mod A/S Reinhard, 10.11.1943


Ødelæggelserne set fra taget ud mod Sejrøgade.


Rids over det garageanlæg, hvori virksomheden havde til huse. De brandbeskadigede områder er markeret med rød skravering.


En anden vinkel af ødelæggelserne set fra taget ud mod Sejrøgade.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden udførte reparationsarbejde og arbejdede næsten udelukkende for Værnemagten. Det var den første sabotage som Holger Danskes gruppe 4 (HD4) udførte, hvorfor erfarne sabotører (Svend Otto Nielsen "John" og Bent Faurschu Hviid "Flammen") medvirkede som instruktører...

Virksomheden udførte reparationsarbejde og arbejdede næsten udelukkende for Værnemagten. Det var den første sabotage som Holger Danskes gruppe 4 (HD4) udførte, hvorfor erfarne sabotører (Svend Otto Nielsen "John" og Bent Faurschu Hviid "Flammen") medvirkede som instruktører. På grund af spærretiden var aktionen berammet til at starte kl. 19. Sabotagevagten blev holdt op, bundet og ført væk. Derpå blev der anbragt spræng- og brandbomber i værkstedet. Sabotørerne ringede til brandvæsenet og fortalte at der var udlagt bomber - det skulle forhindre at slukningarbejdet blev påbegyndt for tidligt. Eksplosionerne ødelagde bygningen samt en række biler og motorcykler.

105846

2963688

Lyngbyvej 30-34

København

0 København

Holger DanskeAS-19061

KF5-928

KL-2071