Sabotage mod A/S Petersen og Wraae's Transformatorstation, 26.07.1943


I. Det sprængte transformatorhus set fra Heimdalsgade.


Rids over den sabotageramte transformatorstation. Det rødskraverede felt markerer de sprængte låger.


II. Det sprængte transformatorhus set mod Heimdalsgade fra taget af en bagbygning.


III. Ejendommens facade ud mod Heimdalsgade. Det sabotageramte transformatorhus stod i den sodsværtede gyde mellem de to bygninger.


IV. Genboejendommen set skråt over Heimdalsgade. Bemærk skaderne på murværket, som stammer fra transformatorhusets metallåger, der blev slynget tværs over gaden af trykket.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Omkring 80 % af virksomhedens produktion gik til Værnemagten. Fabrikkens transformatorstation havde ca. 3 måneder tidligere været genstand for en mindre sprængning, men denne gang var eksplosionen særdeles kraftig, og transformatorhuset blev fuldstændigt knust...

Omkring 80 % af virksomhedens produktion gik til Værnemagten. Fabrikkens transformatorstation havde ca. 3 måneder tidligere været genstand for en mindre sprængning, men denne gang var eksplosionen særdeles kraftig, og transformatorhuset blev fuldstændigt knust. Jernlågerne ud mod gaden var revet af bygningen og slynget tværs over vejen, hvor de havde slået hul i genboejendommens facade. Sprængstykker fra transformatoren var ligeledes spredt over en radius af ca. 20 m. Gerningsmanden skaffede sig adgang til tranformatorstationen via naboejendommen og et nedløbsrør.

12072

338016

Heimdalsgade 32

København

0 København

BOPA

Engelsk gruppe. "G.H.", "Skren", Sv. Hallstrøm og Villy Olsen

AS-16361

KF5-607

KL-1228Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.