Sabotage mod A/S Nordbjerg & Wedels Skibsværft, 09.04.1943


Ødelæggelserne i bådens indre. Den røde pil viser eksplosionsstedet.


Rids over virksomhedens bygninger og beliggenhed.


Den såkaldte bådehjelm, hvor eksplosionen har fundet sted. Det præcise sted for sprængningen er markeret ved den røde pil.


Nærbillede af skaderne på bådens bund. Den røde pil angiver hvor eksplosionen har fundet sted.


Plankeværket ind til bådepladsen, hvorover politiet mente at sabotørerne var trængt ind på pladsen. Pilen længst til venstre viser et opstillet trinbræt, mens pilen til højre udpeger skrabemærker efter støvler.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Værftet havde netop færdiggjort en motorbåd til Værnemagten. Det var denne der var mål for aktionen. Sabotørerne sprængte hul i bådens skrog med en bombe.

82544

2311232

Stubbeløbsgade

København

0 København

BOPA

Lars Lassen-Landorph og Esben Nielsen Thrane m.fl.

AS-14039KL-728

HH's liste