Sabotage mod A/S Møller & Jochumsens Maskinfabrik, 29.12.1943


Maskinhallens østlige del. Pilene viser hvor sprængladningerne er kastet ind i hallen, mens kraterne er indtegnet med en stiplet rød linje.


Kortudsnit over virksomheden og det omkringliggende område. Den eksplosionsramte maskinhal er indtegnet med rødt.


Maskinhallens vestlige del.


Klumper af, hvad politiet mente var ueksploderet engelsk sprængstof.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Gennem et vindue kastedes flere bomber ind i virksomheden, som arbejdede for Værnemagten. Da maskinarbejderne så, at der sivede røg ud af denne ene af kasserne, blev de straks klar over, at det sandsynligvis var sprængladninger, hvorfor de skyndsomt fortrak til fabrikkens beskyttelsesrum...

Gennem et vindue kastedes flere bomber ind i virksomheden, som arbejdede for Værnemagten. Da maskinarbejderne så, at der sivede røg ud af denne ene af kasserne, blev de straks klar over, at det sandsynligvis var sprængladninger, hvorfor de skyndsomt fortrak til fabrikkens beskyttelsesrum. Bygninger og inventar led skade, og 2 danske sabotagevagter blev såret ved eksplosionerne.

117269

3283532

Allegade 10/Farvergade

Horsens

36 Horsens

Holger Danske

Peer, Tellus, Reib, Niels og Jørgen Kieler

AS-36-321

KF5-1061

KL-2463

Jørgen Kielers beretning (FHM )

Lillelunds arkiv, Rigsarkivet, håndskrevet liste signeret "Mix"