Sabotage mod A/S Islevbro Møbel og Maskinsnedkeri, 25.04.1945


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Situationsplan over ejendomskomplekset. Bogstaverne viser forskellige adgangsveje til fabrikken.


1. Maskinhallen set fra døren "c". På gulvet i forgrunden til højre ses den ødelagte elektromotor og i baggrunden døren "d", begge udpeget med rødt.


Rids over maskinværkstedets lokaler. Bogstaverne viser forskellige adgangsveje til fabrikken. Døren "f" var spærret af en filebænk og brugtes ikke.


3. En del af maskinhallen set mod elevatoren. Forrest til højre er udpeget forpartiet til den beskadigede fræser, mens der bagerst i billedet ses den ødelagte drejebænk.


4. Nærbillede af den sprængte drejebænk. Den røde streg viser brudstedet.


2. Virksomhedens fræsemaskine med brud i topstykke og leje. Den røde streg viser brudstedet.


5. Nærbillede af den sprængte elektromotor. På væggen sidder en igangsætter.


6. Den ødelagte drejebænk foran vinduet. Til højre porten "b".


7. Maskinhallen set mod døren "c". Fra venstre er udpeget døren "c", den sprængte drejebænk, og i forgrunden til højre porten "b".

Intro

Virksomheden blev omkring midnat udsat for sabotage med bomber og efterfølgende brand. Branden var så voldsom at virksomhedens tømmerlager nedbrændte. Dette var 4. gang virksomheden var udsat for sabotage.

107946

3022488

Islevbrovej 4-6

Rødovre

3 Københavns Amt Søndre Birk

BOPA

KF5-3707Svend Flodin (FHM 14011)

Søren Hansen: Daglige beretninger om begivenheder under den tyske besættelse, 1946, s. 847. Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.