Sabotage mod A/S H. Hein & Sønner Motorfabrik, 06.11.1943


Fabrikken set fra nordvest. Den åbentstående dør er fabrikkens hovedindgang, og det var igennem denne, at sabotørerne skaffede sig adgang.


Rids over virksomheden.


Virksomheden set fra en sydligt beliggende naboejendom.


Maskinhallen set fra hovedindgangen.


Maskinhallen set fra smedjen og langs den sydlige mur.


Lagerlokale på 1. sal. Gulvbrædderne er blevet slået op ved trykket fra eksplosionen.


Lagerlokale på 1. sal. Gulvbrædderne er blevet slået op ved trykket fra eksplosionen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede for Værnemagten. Sprængladningerne anbragtes af 4 bevæbnede sabotører, som holdt sabotagevagterne op.

323433

9056124

Strømmen 36

Randers

43 Rougsø og Ø. LisbjergAksel Sørensen

AS-43-140

KF5-947

KL-2027