Sabotage mod A/S Hørfabrikken, 29.11.1943


Nærbillede af trappen hvor sprængladningen var anbragt. Den sprængte trappe førte op til tavlerummet, mens der lå et batterirum i kælderen.


Kortudsnit over Tommerup. Hørfabrikken ligger omtrent i midten. Det område hvor hørstakkene har stået er indtegnet med rødt.


Nærmere kortudsnit. Fabrikkens område er indtegnet med sort, mens det område, hvor hørstakkene har stået, er indtegnet med rødt.


Den østlige ende af batterirummet set gennem et vindue fra Buchwaldsgade. I baggrunden skimtes karmen fra døren ud til gården. Den røde pil viser hvor sprængladningen var anbragt.


Døren ud til den trappe, hvorover sprængladningen var anbragt.


Døren ud til trappen set fra tavelrummet.


Hørstakkenes oplagringsplads set mod øst. De brændte stakke har stået mellem hegnet og de endnu brændende stakke. Der har stået ialt 52 stakke på pladsen.


Den østlige side af kraftcentralbygningen med port C i baggrunden. Til højre ses den udvendige elevator på gavlen af normalfabrikken. Den røde pil angiver det sted, hvor sprængladningen var anbragt.


Nærbillede af trappenedgangen til kælderen. Sprængladningen var anbragt omtrent ved spidsen af den røde pil.


Kraftcentralens gavl mod Buchwaldsgade.


Fundne sprængstykker fra bomben. Gruppe 1 viser dele fra et lommeur, der var anvendt som tidsindstilling. Gruppe 2 er små sprængstykker af zink.


Sabotagevagter på Tommerup Hørfabrik.


Sabotagevagt på Tommerup Hørfabrik.


Sabotagevagt på Tommerup Hørfabrik.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Klokken ca. 20:30 satte ukendte gerningsmænd ild til A/S Hørfabrikken, der som følge af branden led stor skade.

182283

5103924

Nårupvej 30

Tommerup

31 Assens

AS-28-71KL-2260