Sabotage mod A/S Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik, 14.02.1943


Virksomhedens facade ud mod Søndergade.


Grundplanstegning over Frederikshavn Jernstøberi og Maskinsnedkeris virksomhedskompleks.

Nærmere rids og tværsnit over maskinsnedkeriets pladesmedje. Ilden opstop ved de to varmekedler.

Tegning over et ødelagt lavtryksmanometer. Manometeret havde været udsat for et alt for højt tryk, hvorved viseren var bøjet den forkerte vej. Måleraflæsninger viste, at gasforbruget den pågældende dag havde været langt højere end normalt.


Den brandlidte bygning set indefra.


Virksomhedens fordelingstavle efter branden.


Ødelæggelserne i virksomhedens indre. Bemærk al vandet fra slukningsarbejdet.


Virksomhedens gård. I baggrunden skimtes den brandlidte bygning og trappen til overetagen.


Den brandlidte smedje set fra den jernbane, som løb forbi fabrikskomplekset.


Virksomhedens fordelingstavle efter branden.


Den brandlidte smedje set fra den jernbane, som løb forbi fabrikskomplekset.


En af de brandlidte bygninger set fra taget af nabobygningen.


En af de udbrændte bygninger set inde- og oppefra. Evt. fra en svalegang i bygningens ene ende.


Virksomhedens varmekedler. Kedlerne havde ikke taget ret meget skade i branden, men var blot udblæret i malingen fra varmepåvirkningen.


Den brandlidte bygning set udefra og henover den jernbane, som løb forbi fabrikken.


Den dampkedel, som leverede varme til virksomhedens tjæreolieforvarmer. Ved opvarmning bliver olien mere flydende, hvorfor den bliver nemmere at anvende.


Kontorbygningens facade ud mod Søndergade. Liggende på vejen ses den iltflaske, som blev slynget gennem taget, da den eller andre flasker eksploderede.


Den brandlidte bygning set indefra.


Sten og metaldele fundet i gasrøret ved gasmåleren.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden var et datterselskab af B&W og producerede reservedele til tyske ubåde. 2 sabotører anbragte 3 brandbomber af engelsk fabrikat i fabrikslokalerne...

Virksomheden var et datterselskab af B&W og producerede reservedele til tyske ubåde. 2 sabotører anbragte 3 brandbomber af engelsk fabrikat i fabrikslokalerne. Den efterfølgende brand antændte og sprængte en del stålflasker som stod i svejseriet; heraf blev den ene blev slynget op gennem bygningens øvrige etager, op i omkring 100 meters højde, og blev fundet på gaden uden for fabrikken. Politiets efterforskning pegede på et hændeligt uheld – manglende sikkerhedsventiler og følgelig tilførsel af en alt for stor mængde gas til centralvarmekedlerne – men efter krigen blev det klart, at der faktisk var tale om sabotage. 3 personer blev lettere såret under branden.

980350

27449800Frederikshavn

51 Frederikshavn

AS-51-222

KF5-506

KL-695