Sabotage mod A/S Dansk Shell, 27.01.1945


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

BOPAfolk sprængte en bombe i virksomhedens autoværksted med tilhørende beboelse.

16373

458444

Strandvejen 40

København

2 Københavns Amt Nordre Birk

BOPA

KF-2641

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.