Sabotage mod A/S Columbus Embalage (papirvarefabrik), 13.04.1943


Arnestedet ved dyngen af papaffald i æskefabrikken. Ilden er her slukket så hurtigt, at det blot er gået ud over den ene væg, der er blevet noget sodsværtet, og ovenlysvinduet, som blev sprængt af varmen.


Rids over virksomhedens fabrikslokaler og kedelhus. Den stiplede røde linje angiver sabotørernes rute rundt i fabrikken fra indgangsstedet ved den sydlige skorsten. De sorte kryds angiver hvor sprængladningerne og bålene var anbragt.


Luftfoto af fabrikskomplekset.


Kedelhuset med det bortsprængte tag. En sprængladning var anbragt oven på den ene kedel.


Nærbillede af kedlens underdel med det sprængte røgkammer.


Indgangsstedet ved virksomhedens papmaskine. Pilen angiver det præcise sted hvor sabotørerne har spildt noget sprængstof på deres vej over papmaskinen.


Arnestedet ved de opstablede papirruller i papfabrikken. Sabotørerne anvendte briketter til at antænde ilden.


Den sprængramte kedel. Eksplosionen har trykket en bule i kedlens overdel, revet aftræktsrøret fra og sprængt underkanten af røgkammeret.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men lavede emballage til smør og kondenseret mælk til Tyskland. Samtidig reklamerede direktøren dagligt i det nazistiske blad Fædrelandet...

Virksomheden arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men lavede emballage til smør og kondenseret mælk til Tyskland. Samtidig reklamerede direktøren dagligt i det nazistiske blad Fædrelandet. Firmaets 3 sabotagevagter blev holdt op af 5 bevæbnede sabotører, som derefter anbragte en sprængladning i kedelhuset og 2 brandbomber i andre af fabrikslokalerne. Ved eksplosionerne blev kedlen kraftigt beskadiget og der blev slået hul i taget, ligesom dørene til kedelhuset blev trykket ud. Med brandbomberne forsøgte man med blandet held at få sat ild i æske- og papirvarelagrene.

23329

653212

Holmbladsgade 126

København

0 København

BOPA

Hans Edvard Teglers og Jørgen Jespersen

AS-14115

KF5-443

KL-742, KL-743Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.