Sabotage mod A/S Citroën, 24.07.1943


II. Motorvognen "k" med sprængt forparti.


Rids over virksomheden og de omkringliggende bygninger.


I. Monteringshallen set fra nord.


III. De ødelagte motorvogne "k", "l" og "m".


IV. Det sprængte forparti af vogn "k". Til højre herfor ses et af virksomhedens kontorer og et vægur, som er gået i stå kl. 01.18.


V. Det ødelagte kontor set indefra. Midt i billedet ses en fordelingstavle.


VI. Et af lokalerne på 1. sal ved bygningens nordlige gavl.


VII. Midten af den vestlige ydermur. Til venstre for kranen er en brudt murpille, og det kan ses at taget har løftet sig fra murens overkant ved eksplosionen.


VIII. Bygningens vestlige ydermur set fra Scandiagade. Skaderne på taget efter trykket fra eksplosionen ses midt i billedet og mod højre.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden reparerede køretøjer for Værnemagten. Sabotagen var rettet direkte mod en af de tyske vogne, men pga. eksplosionens usædvanlige styrke, kom der ligeledes store skader på bygningen. 7 bevæbnede mænd holdt nattevagterne op og anbragte sprængladningen...

Virksomheden reparerede køretøjer for Værnemagten. Sabotagen var rettet direkte mod en af de tyske vogne, men pga. eksplosionens usædvanlige styrke, kom der ligeledes store skader på bygningen. 7 bevæbnede mænd holdt nattevagterne op og anbragte sprængladningen. Forinden var den ene af nattevagterne blevet afkrævet sin uniform. Dele af den sprængte vogn lå spredt i hele hallen, og flere andre biler beskadiget. Vinduer og døre var knust på både biler og i bygningen, mens taget, navnlig over sprængningsstedet, var løftet fra sit fundament.

89960

2518880

Sydhavnsgade 16

København

0 København

BOPA

I samarbejde med Holger Danske: T. Søndergård, K. Munk, J. Schmidt, M. Bæklund, P. Moesgård, M. Jamter og K.B. Jensen

AS-16328

KF5-592

KL-1113

HH's liste og HD's liste

Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.