Sabotage mod A/S Butikarkitekten tilhørende Brd. Simonsen, 21.08.1943


Maskinsnedkeriet set fra øst.


Rids over maskinsnedkeriets bygninger og området omkring.


Rids over maskinsnedkeriets bygninger og området omkring.


Virksomheden set fra Virum Stationsvej.


Ødelæggelserne i maskinsnedkeriets indre, set mod øst. I baggrunden kan ses de delvist udbrændte brædder og spånbunker.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Omkring 95 % af virksomhedens samlede produktion gik til Tyskland. Maskinsnedkeriet, hvor arnestedet lå, var adskilt fra det sydligt liggende håndsnedkeri ved en brandmur, hvorfor ilden begrænsedes til den ene halvdel af bygningen...

Omkring 95 % af virksomhedens samlede produktion gik til Tyskland. Maskinsnedkeriet, hvor arnestedet lå, var adskilt fra det sydligt liggende håndsnedkeri ved en brandmur, hvorfor ilden begrænsedes til den ene halvdel af bygningen. Denne halvdel blev imidlertid stærkt raseret i branden; det paptækkede tag nedbrændte sammen med det øvrige træværk og maskinerne blev beskadiget. Et træskur udenfor nedbrændte delvist, mens et halvtag på bygningens østlige side blev fortæret af flammerne. Nogle spån- og bræddebunker på pladsen blev ligeledes sat i brand af gerningsmændene.

62176

1740928

Virumvej 64

København

2 Københavns Amt Nordre Birk

AS-2-408

KF5-690

KL-1441