Sabotage mod A/S Atlas Fabrikker, 14.02.1943


Fabriksbygningen set fra bagsiden.


Situationsrids over virksomhedens bygninger.


Rids over virksomhedens bygning.


Fabriksbygningen set fra gaden.


Fabriksbygningen set fra bagsiden.


Det vindue i gavlen, hvorigennem gerningsmanden formentlig har fået adgang til virksomheden.


Det sted, hvor gerningsmanden formentlig er lykkedes med at kravle over virksomhedens sabotagehegn.


Værktøjselevatoren i stueetagen.


Den delvis bortsprængte værktøjselevator.


Bygningens 2. sal. Den bortsprængte elevator var anbragt i midten.


Bygningens 2. sal. Den bortsprængte elevator var anbragt i midten.


Det gennembrændte loft på 2. sal.


Gennembrændinger i gulvet på 3. sal.


Det gennembrændte loft på 2. sal.


Gennembrændinger i gulvet på 3. sal.


Bygningens tagetage og virksomhedens lager. Tagets afbrændte bjælkespær ses tydeligt.


Bygningens 3. sal. Skaderne efter branden ses tydeligt, ikke mindst ved det bortbrændte tag.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Sabotagen mod fabrikken bestod i ildpåsættelse af selve fabriksbygningen med antændt olie. Selve bygningen led en del skade, om end fabrikkens indhold, kølemaskiner til Værnemagten, ikke led stor skade.

639862

17916136

Baldersgade 1-7

København

0 København

KOPA

Poul H.N. Petersen, Erik Saxtorph og Ole Riis.

AS-13210

KF5-416

KL-641