Sabotage mod A.P. Hansens Enke Stavfabrik, Vejle Storfabrik, 29.07.1943


Fabrikken set fra den østlige gårdsplads.


Grundrids over fabrikken.


Udgangen i fabrikkens nordlige ende.


Fabrikken set fra den vestlige gårdsplads.


Savskæreriet i fabrikkens nordlige ende.


En del af fabrikken set fra overetagen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ilden begyndte i bygningens vestlige side, hvor der opbevaredes træspåner. Både bygning og inventar udbrændte næsten totalt.

54252

1519056

Enggade 11

Vejle

35 Vejle

AS-35-176

KF5-664

KL-1423