Sabotage mod 2 lastvogne tilh. Fiskeeksportør Rasmus Jørgensen, 15.08.1943


Den sabotageramte lastvogn M4179. Det meste af kølerhjelmen og motoren er sprængt bort.


Rids af partiet omkring havnen i Kerteminde...


Oplagspladsen på havnens sydlige side set fra sydvest. "a" viser det sted, hvor lastvogn M571 med påhængsmotor var parkeret. "d" viser det sted, hvor den udetonerede brandbombe "7" blev fundet...


Lastvognen M531. Omtrent midt på kassens venstre side ses forbrænding og sværtning efter brandbomben, der var placeret på dækpladen ved bilens gasmotor.


Lastvognen M531 og dens påhængsvogn set bagfra med åbne bagdøre. De var lastet med tomme fiskekasser på gerningstidspunktet.


Nærbillede af den skade sprængladningen forvoldte ved lastvogn M531's højre baghjul. Bomben har sandsynligvis været placeret på fjederen, hvorfor den er revet itu.


Indersiden af kassen på lastvognen M4169. Brandbomben "3" var placeret i højre hjørne.


Passagen mellem Dosseringen og L.A. Larsensvej. "b" markerer hvor lastvogn M4169 stod parkeret.


Den saboterede lastvogn M4169. Vognens kølerhjelm og det meste af motoren er sprængt bort.


Det forreste venstre invendige hjørne af kassen på lastvognen M4169, hvor brandbomben "4" var placeret.


Fiskeimportør Rasmus Jørgensens garage. Her ses indgangspartiet, hvor sabotørerne havde skruet hængslerne af døren for at komme ind. De steder hvor hængslerne er skruet af, er markeret med røde pile.


Nærbillede af den sprængte motor i lastvogn M4179.


Bunden af garagen set mod indgangspartiet. "C" markerer stedet hvor vognen M4179 stod parkeret. "C1" markerer hvor påhængsvognen stod. På gulvet ses rester af den itusprængte motor.


Brandbomberester, der er taget i bevaring under politiets undersøgelser. Numrene, der er er anført på fotografiet, henviser til politiets bevisindsamling.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

De 2 biler blev saboteret ved at sprænge dem med bomber.

11301

316428

Havnen

Kerteminde

29 Kerteminde

SOEAS-29-80KL-1305