Sabotage mod Ørum-Hansens Maskinfabrik, 04.01.1945


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Fabrikken blev sprængt med bomber, om end kun dele af fabrikken led skade. Arbejdere, fabrikanten og dennes familie var blev advaret på forhånd, således at fabrikken var affolket. Varslen kom i så god tid at virksomheden kunne nå at bringe en meget værdifuld bogholderimaskine i sikkerhed.

135051

3781428

Mellem Skovparken og Sdr. Alle (Sdr. Alle hed Vordingborgvej på daværende tidspunkt)

Køge

5 KøgeKF5-2545

KL-9673