Sabotage against Th.M.Dreier Nielsen C/O 11-10-1944

Intro

.

29370

822360

Kleinsgade 6

København

0 København

KL-7385Niels Alkil: Besættelsestidens fakta, 2. bind, 1946.