S/S AGDAs forlis


Forstavnen af S/S Agda, der blev minesprængt nær Møllegrunden ved Endelave, hæves op af vandet ved Horsens havn i foråret 1944.

Intro

Lørdag den 15. januar 1944 kl. 18.45 ramte fragt- og passagerdamperen S/S AGDA en magnetmine nær Møllegrunden. Alle 14 ombordværende omkom ved ulykken.

De 14 omkomne
De omkomne var skibsfører Carl Mortensen fra Endelave, maskinmester Leo Jensen og matros O. K. Lundgren fra Horsens samt matros Harald Petersen fra Endelave. Desuden passagererne gårdejer Ejner Hoe, skoleelev Carl Johan Hoe, fru Agnes Johanne Rasmussen, hr. Poul Hansen Zederkoff, skibsfører Valdemar Sørensen samt frøken Laura Edith Petersen (alle fra Endelave). Fabrikant Darling Nielsen fra Horsens, mejerist Svend E. Petersen fra Nørre Vium, frøken Karen Margrethe Røgler og missionær Anna Søndberg var også blandt de omkomne.


Slukkede fyrtårne
Under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 skulle alle fyrtårne slukkes ved mørkets frembrud. Slukningen af fyrtårnene var en del af det mørklægningspåbud, den tyske besættelsesmagt havde udstedt for at besværliggøre de engelske bombeflys muligheder for at navigere ved hjælp af landkending. Det var smart set i et tysk krigsperspektiv, men det gjorde det imidlertid ekstra farligt at være på søen i danske farvande efter mørkets frembrud.
Påsejlede søminer ved Møllegrunden De slukkede fyrtårne har formentlig været en medvirkende faktor til at dampskibet S/S AGDA om aftenen den 15. januar 1944 kom ud af kurs på vej mod Endelave. Dampskibet sejlede i rutefart mellem Horsens, Hjarnø, Snaptun og Endelave, men S/S AGDA mødte sit endeligt, da det påsejlede en engelsk magnetmine nær Møllegrunden uden for Horsens Fjord. Skibet blev sprængt i stumper og stykker, og alle de 10 ombordværende passagerer og de fire besætningsmedlemmer omkom. Minen stammede formentlig fra et beskadiget engelsk bombefly (det var meget almindeligt, at de engelske bombefly dumpede deres bombe- eller minelast, hvis de blev beskudt af tyske jagerfly eller antiluftskyts).
Mindesten og museum Eksplosionen kunne høres vidt omkring og fiskefartøjer fra Endelave, Hjarnø og Snaptun sejlede straks ud for at lede efter overlevende. Desværre uden held - man fandt kun vragrester. Ulykken ramte det lille samfund på Endelave hårdt. Vraget af S/S AGDA blev bjærget i maj 1944. På øen blev der rejst en mindesten for de omkomne, og der findes i dag et lille museum i den gamle præstegård, hvor man kan se en mindeudstilling om forliset.

Læs om forliset i Dansk Søulykkestatistik 1944 og i S/S Agda - Historien om skibskatastrofen ved Endelave (udgivet af Egnssparekassen i Horsens, 1984).