STENBRØNDE I KLOKMOSEN

Intro

Her på marken ligger 2 gamle stenbrønde. Den ældste er af kampesten, den anden, der ligger midt på marken, af røde sten.

Brøndene har hørt til gården Meldgård, der lå her indtil ca. 1900. Den ældste brønd har ligget i stuehusets bryggers, den yngre har været i stalden. Gården kan føres tilbage til 1600-tallet, da hørte den under hovedgården Slumstrup. I slutningen af 1700-tallet blev den selvejergård. Gården lå centralt ved den gamle Viborgvej og ikke langt fra Holstebrovej, her kom folk forbi, når de skulle til Dalager Marked. Gården var udskænkningssted i forbindelse med mar-kedsdagene på Dalager Marked, dyrene kunne få grøn havre, og folkene blive beskænket. Omkring år 1900 blev gården revet ned og den nu-værende Meldgård blev bygget oppe ved Borrisvej. Øst for brøndene ses rester af et gammelt stendige, der dannede skel mellem markerne, de ældste stendiger havde runde hjørner, det fortælles, at det var for at undgå spøgelser, som altid gik ligeud. Der er flere steder nyere stendiger, som skel mellem markerne. Stendiger er normalt sjældne i det stenfattige Vestjylland, hvor digerne normalt er af jord; men Klokmosen har altid været meget stenrigt.

Hier liegen zwei Steinbrunnen. Der älteste ist aus Feldsteinen und der jüngere, der in der Mitte des Feldes liegt, ist aus roten Ziegelsteinen. Die Brunnen gehörten zu dem alten Hof “Meldgård”, der einst hier lag. Die Existenz dieses Anwesens ist bis etwa ins Jahr 1600 nachvollziehbar. Er lag zentral zum alten Viborgvej und nicht weit zum Holstebrovej. Hier kamen immer Leute vorbei, wenn sie zum Dalager Markt wollten. In Verbindung mit den Dalager Markttagen war Meldgård eine Schänke, wo Mensch und Tier etwas zu Essen und Trinken bekamen. Um das Jahr 1900 wurde der Hof abgerissen am Borrisvej wieder aufgebaut. Östlich des Brunnens sind noch Reste von einem alten Steindeich, der eine Trennungslinie zwischen den Feldern war, zu sehen. Da es viele Steine auf den Feldern gab, war es nur natürlich, diese für Markierungen zu nutzen.

Here in Klokmose are two old stone wells. The oldest are of granite boulders, the other, which are situated in the middle of the field, are of red stone. The well belonged to the old farm “Meldgård”. which around 1600 was situated by the old Viborgroad and not far from Holstebrovej, where people who were going to Dalagermarked, would pass. The farm was used as a pub in connection with the marked. At around 1900 the farm was demolished and a new “Meldgård” was built on Borrisvej. East of the wells are the remains of an old stonedyke which were used as particion between the fields.

''Publiceret''