STAMPEN VANDMØLLESTED

Intro

I 1700-tallet har der her ligget en stampemølle, dvs. en vandmølle, der blev brugt til at slampe vadmel. De første skriftlige oplysninger om møllen stammer fra 1769 og lyder således: “Stampen, forhen en stampe-mølle, bygt på Herregårdens grund.”

Møllen hørte under den nærliggende hovedgård Dejbjerglund, ved Dejbjerg kirke. Stampemøllen formodes at have ligget tæt ved gården, der i dag bærer navnet “Stampen”. I haven findes et et ca. 0,25 m højt dige, der tidligere har været højere. Syd for diget løber i dag det regulerende vandløb, der afvander området øst for gården. Herfra må møllen have fået sit vand, men terrænforholdene må som følge af afvandingen anses for at være væsentligt ændrede siden møllens funktionstid. En møllesten, som skulle være gravet ned i haven i nyere tid, er forgæves blevet eftersøgt med stensonde og skovl.

Hier lag im 18. Jahrhundert eine Stampfmühle. Die Mühle wurde erstmals 1769 schriftlich erwähnt, mit Worten “ Stampfen, - früher eine Stampfmühle, - auf dem Grund des Herrensitzes gebaut. Die Mühle gehörte zum Hauptsitz Dejbjerglund. Die Stampfmühle lag vermutlich ganz nah an dem Hof, der heute “Stampfen” heisst. Im Garten gibt es einen eingeebneten Wall, der früher höher war. Südlich vom Wall läuft der jetzt geregelte Wasserlauf, der das Gebiet östlich des Sitzes entwässert. Die Mühle muss von diesem Wasser versorgt worden sein. Die Folge der Inbetriebnahme der Mühle war, dass durch die Entwässerung sich die Geländeverhältnisse wesentlich verändert haben.

Around 1700 a stamp mill driven by water, was sitiuated on this site. The first written informations are from 1769 and states: '''“ Stampen , former a stamp mill, build on Manor House ground '''“ - The mill belonged to the manor “Dejbjerglund”. It is the presumed that the mill have been situated close to the farm, which today have the name “Stampen”. South of “Stampen” are a regulated stream, which drains the area east of the farm. The mill must have received it’s water from here.

''Publiceret''