SLUMSTRUP MØLLEGÅRD

Intro

Slumstrup vandmølle har oprindelig hørt under hovedgården Slumstrupgård. Møllen er første gang omtalt i 1615, da bønderne klagede til lensmanden på Lundenæs over den skade opstemningen ved møllen forvoldte på deres enge.

Ejeren af Slumstrupgård og møllen, Henrik Bille til Billeskov, sagsøges. Det fremgår, at han har forpagtet gården til Rasmus Ibsen fra Ølst. Det er hans og hustruens navne, vi i Sædding kirke finder på lysestagerne og på prædikestolen. Møllen betegnes i 1687 som en skvatmølle. Hjulet var et overfaldshjul, og i tørke og ved stærk frost kunne møllen ikke male. I 1792 bliver møllen skilt fra hovedgården. Selve møllen lå omkring 1838 nede ved bækken. Den 4-længede møllegård lå lidt derfra. Vejen fra Hanning til Slumstrup går over mølledæmningen. I 1923 brændte møllegården ved et lynnedslag. Gården blev herefter flyttet lidt længere mod nord på den modsatte side af vejen. Omkring 1930 blev møllen og et elværk, der havde hørt til møllen siden 1920, opgivet. Mølledammen blev udtørret og drænet. I dag er der ingen spor efter den tidligere vandmølle. Dog er der stadig noget tilbage af den have, der hørte til den tidligere møllegård.

Slumstrup Wassermühle gehörte ursprünglich zum Hauptsitz “Slumstrup Gård”. Die Mühle wird zum ersten mal in 1615 erwähnt. Die Mühle wird in 1687 als Schluckmühle bezeichnet. Das Mühlrad war ein oberschlächtiges Rad. In Dürre und starten Frost konnte die Mühle nicht mahlen. In 1792 wird die Mühle vom Hauptsitz getrennt. Die Mühle lag rund 1838 unten am Bach. Der Geviertmühlenhof lag kurz davon. Der Weg von Hanning bis Slumstrup geht über den Mühldamm hinüber. 1923 ist der Hauptsitz wegen Blitzschlag abgebrannt. Danach wurde der Mühlhof ein bißchen weiter nördlich auf die andere Seite des Weges verlegt. Rund 1930 hat man die Mühle und das Kraftwerk, das es in Verbindung mit der Mühle ab 1920 gegeben hatte, aufgegeben. Der Mühlteich wurde ausgedörrt und dräniert. Heute gibt es keine Spuren von der früheren Wassermühle. Man sieht noch ein bißchen vom Garten, der zum früheren Mühlhof gehörte.

Slumstrup Mølle belonged earlier to Slumstrupgård. It is mentioned for the first time in 1615. The wheel was an overshot wheel. In drought and hard frost it could not mill. In 1792 the mill was seperated from the home farm. In 1838 the mill was situated at the brook. The mill farm laid a bit from there. The road from Hanning to Slumstrup crosses the mill dam. In 1923 the mill farm burnt down due to a lightning strike. Approx. 1930 the mill was closed and the mill pond dried up. Today there is nothing left of the earlier water mill.

''Publiceret''