SLUMSTRUP GÅRD

Intro

Slumstrup gård var tidligere en hovedgård. I begyndelsen af det 16. årh. ejedes den af Jens Ulf. Kort efter kom den tilbage til kronen.

I de følgende århundreder skiftede gården mellem adelsslægterne Bryske, Lykke, Sehested Lunge, Bille og Frijs. I 1709 brændte alle gårdens 5 længer. Da den blev solgt i 1777, hørte der også en mølle til. Der blev udstykket fra gården i 1796 og igen i 1840. I 1925 blev der oprettet 14 statshusmandsbrug på mellem 6 - 11 ha alt efter jordens bonitet. I dag er der 69,5 ha til gården. Der er en stor gammel have til. Hovedbygningen er opført i 1915. Den består af en midterfløj med frontspids og to korte sidefløje mod øst til avlsgården. Der er tre sammenbyggede avlslænger af ældre dato, og tilbygninger er af nyere dato. Ingen adgang

enSlumstrup Gård war ein früherer Hauptlandsitz, welcher Ende des 15. Jahrhunderts der Krone unterlag. Anfang des 16. Jahrhunderts war dieser im Besitz von Jens Ulf; wurde jedoch wieder der Krone unterstellt. In den folgenden Jahrhunderten wechselte der Landsitz seine Eigentümer durch Adlige wie Bryske, Lykke, Sehested, Lunge, Bille und Frijs. Im Jahre 1709 brannte der Landsitz mit seinen 5 Flügeln ab. Als dieser im Jahre 1777 verkauft wurde, Gehörte “Slumstrup Gård” - mit Mühle - noch zum Herrensitz. 1792 wurde die Mühle und der Mühlenhof seperat verkauft. In den Jahren 1796, 1840 und 1925 wurden grosse Teile des Hofes aufgeteilt und verkauft. 1925 wurden 14 staatliche Kleinbauernbetriebe zwischen 6 und 11 Ha. errichtet, je nach Bonität der Erde. Heute besitzt “Slumstrup Gård” 69,5 Ha. Land. Das Hauptgebäude wurde 1915 mit zwei kleineren Seitenflügeln östlich zum Wirtschaftsgebäude erbaut. Kein zutritt.

Slumstrup Gård was previus a manor which in the late part of the 15th century belonged to the crown. In the beginning of the 16th century it was owned by Jens Ulf but was reclaimed by the crown. In the following centuries, the farm changed hands many times between the folowing nobel families; Bryske, Lykke, Sahested Lunge, Bille and Frijs. In 1709 all 5 wings of the farm burned down. When the manor was sold in 1777, Slumstrup Mill Farm and the Mill itself was still part of the Manor estate, but in 1792 the mill and farm was sold off. The excisting mainbuilding was build in 1915. No admittance to the public.

''Publiceret''