SKODSBØL STATION
Intro

I 1875 blev den sidste del af den jyske længdebane, Varde - Ringkjøbing strækningen, der bl.a. går igennem Skodsbøl, indviet. Der havde været forslag om, at banen skulle gå igennem Ådum by, men det var Ådum-boerne ikke interesseret i. I stedet kom der så et trinbrædt ved Skodsbøl.

I 1927 blev der bygget en stationsbygning med kontor (billetsalg), ventesal og bolig. Stationsbygningen blev bygget på betingelse af, at der blev anlagt en vej fra Ådum by til stationen. Vejen blev færdig i løbet af 1928. Der var kommet et sidespor til, som tjente som læssespor. Ådum Brugsforening byggede et pakhus ved stationen til oplagring af gødning og korn- og foderstoffer, som blev transporteret med banen. DSB havde en jernbanevogn stående, der blev brugt som pakhus. En lille bygning blev indrettet til vejebod, hvor landmændene fik vejet grisene, inden de blev sendt med banen. Bønderne sendte en overgang store mængder roer og kartofler med banen. Den første, der var ansat ved stationen, var Hans Chr. Jensen fra Farup. Han virkede her til 1934. Arbejdet begyndte kl. 4 om morgenen og sluttede kl. ca. 24. Signalet skulle stilles, så toget holdt, hvis der var folk, der skulle med. Når det var isvinter, kunne signalet fryse fast. Så måtte stationspasseren ned til hovedsignalet og give tegn. Han skulle også ud og sætte bommene for, når der var blevet ringet afgang fra Ølgod eller Tarm. Ligeledes skulle der ringes videre, når toget forlod Skodsbøl Station. Sporskifterne skulle låses op, når godsvogne skulle ind på sidesporet for at tømmes og læsses. Endelig ordnede stationspasseren fragtpapirer og kørte gods på sækkevogne til vognene, hvorimod togpersonalet skulle tømme vognene og køre godset ind i pakhusene. Stationen blev nedlagt i 1965. Biler, busser og lastbiler havde efterhånden afløst jernbanetrafikken, og der var ikke længere basis for at have station i Skodsbøl. Siden har der været privatbeboelse i stationsbygningen.

1875 hat man den letzten Teil der jütländischen Längenbahn, Varde-Ringkøbing via Skodsbøl eingeweiht. Es hat Vorschlage gegeben, dass die Bahn durch die Kleinstadt Ådum gehen sollte; die Einwohner von Ådum waren aber dagegen und deshalb hat es stattdessen ein Trittbrett in Skodsbøl gegeben. 1927 hat man in Empfangsgebäude mit Burö (Kartenverkauf), Wartesaal und Wohnung aufgeführt. Ådum Konsumverein hat ein Lagerhaus bei der Station gebaut; es funktionierte als Speicherungsplatz für Dünger, Korn und Futtermittel, die mit Bahn transportiert wurden. Die Station wurde in 1965 stillgelegt. Autos, Busse und LKW´s hatten nach und nach den Eisenbahnverkehr abgelöst und es gab nicht mehr Grundlage für eine Station in Skodsbøl. Später ist das Stationsgebäude für Privatwohnung benutzt worden.

In 1875 Varde-Ringkøbing section was opened, the last section of the Jutland railway-line. As the residents did not want the railway line to run through Ådum, there was a halt in Skodsbøl instead. A station building, a waiting room, appartment, and booking office were built in 1927. Ådum Grocery Store built a house for storage of fertilizer and animal feed which were transported by rail. The station was closed in 1965. The railway was replaced by cars, busses and vans. Since then the station has been privately owned.

''Publiceret''