SEAS i Haslev

Intro

SEAS blev stiftet i 1912 med formålet at forsyne Sydøstsjælland med elektricitet. Det ville være muligt med etableringen af et vekselstrømsværk, som kunne producere stærkstrøm. Værket blev placeret centralt i Haslev lige ved stationen.

Frem til 2. verdenskrig blev der anlagt i hundredevis af jævnstrømsværker rundt omkring i landet. Også Haslev havde haft eget jævnstrømsværk siden 1895. På grund af spændingstab i ledningsnettet kunne jævnstrømsværkerne kun nå ud til kunder indenfor af radius af maksimalt 5 km.

Med Stærkstrømsloven af 1907 skabtes det lovmæssige grundlag for etablering af højspændingsnet, som efterhånden begyndte at vinde udbredelse. Med et højspændingsværk, kunne strømmen nå langt ud til forbrugerne.

Sydøstsjællandske Elektricitets Aktieselskab blev stiftet i december 1912 og fik hovedsæde i Haslev. Elværket kom i gang i 1914 og ekspanderede kraftigt med tiden. Den gamle bygning blev lukket i 1940erne og produktionen flyttet til Masnedø- og Stigsnæsværket. Den gamle kraftcentral i Haslev rummer nu lager og distribution af elementer til de forskellige el-enheder i leveringsområdet.

I 2005 blev SEAS lagt sammen med NVE til SEAS-NVE, som er Danmarks største forbrugerejede energiselskab.


Energivej 33
4690 Haslev


Elmuseet har eksisteret siden 1978 og er Danmarks første elmuseum.

Museet har til huse under SEAS gamle elværk i Haslev, hvor det drives af frivillige ildsjæle. De kan bidrage med spændende fortællinger fra deres ansættelse i SEAS-NVE og historier, de har fundet i arkiverne.

Elmuseet opbevarer en omfattende samling af klenodier og spændende historier. Siden grundlæggelsen af elværkerne har udbredelsen og anvendelsen af elektricitet gennemgået en rivende udvikling. Du kan opleve og gense køkkenudstyr, radioer, fjernsynsapparater, varmeovne og lamper, som er blevet anvendt gennem de sidste 100 år. Elmuseet i Haslev holder åbent hver tirsdag fra 10-12. Her er alle velkomne til at besøge museet, hvor der er gratis entré. Aftale om besøg udenfor åbningstiden kan formidles gennem Anne Larsen på e-mailadressen ANN@seas-nve.dk.


Holm, Torben; "SEAS 75 år"; Central-Trykkeriet, Nykøbing F. A/S, 1987.

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektricitet/Kraftforsyning_generelt/elforsyning/elforsyning_(Dansk_elforsynings_historie)/elforsyning_(Dansk_elforsynings_historie_-_De_tidlige_anl%C3%A6g)?highlight=elforsyning

http://www.seas-nve.dk

http://www.seas-nve.dk/OmSeasNve/Koncernen/SEAS-NVE-Elmuseum.aspx