SDR. VIUM KIRKE
Intro

Kirken er en romansk landsbykirke. Den bestod oprindelig af skib og kor, bygget af granitkvadre. Tårnet mod vest blev bygget i sengotisk stil, opført af munkesten og kvadre. Våbenhuset ud for syddøren er i munkesten og rå kamp

Mod nord er den gamle kvindedør muret til, men mod syd er den retkantede dør stadig i brug. De gamle rundbuede vinduer er muret til, men kan anes på korets øst og nordside samt skibets nordside. Granitdøbefonten er i romansk stil. Fadet er fra 1800-tallet med Frederik den VII´s monogram. Den oprindelige korbue er bevaret. I sengotisk tid er der indbygget krydshvælv i kirken. Der er bevaret et stort unggotisk krucifiks. Klokken er fra 1444, støbt af hollænderen Klaves. Alterbordet er bygget af tufstensblokke med en delvis bevaret granit dækplade. Det har et forpanel i ungrenæssancestil, fra slutningen af 1500- tallet. Altertavlen er fra 1652 - også i renæssancestil. Maleren kaldes “apostelmaleren”, og kendes bl.a. fra Tjæreborg ved Esbjerg. I midterfeltet er der et billede af Nadveren, billederne i sidefløjene viser henholdsvis Getsemane Have og Judaskysset. I topfeltet er Korsfæstelsen afbildet. Prædikestolen er i renæssancestil fra 1616. Den har figurer af Kristus på korset og de 4 evangelister. I koret er bevaret en præstestol i renæssancestil, og af det øvrige stoleværk er der bevaret panelværk fra 1600-tallet.

Die Kirche ist eine romantische Dorfkirche und bestand ursprünglich aus Schiff und Chor, aus Granitquader gebaut. Der Turm wurde mit grossen Quader und Ziegelsteinen im spätgotischem Stil gebaut. Die Vorhalle bei der Südtür aus Ziegel und Feldsteinen. Das Taufbecken ist aus Granitquader in romanischem Stil. Der ursprüngliche Chorbogen ist bewahrt. In der Zeit der Spätgotik hat man in der Kirche ein Kreuzgewölbe errichtet. Ein grosses, junggotisches Kruzifix ist erhalten geblieben. Der Altartisch hat eine Frontpanele im Jungrenaissancestil vom Ende des 16. Jahrhunderts. Die Kanzel von 1616 ist in Renaissance. Sie hat Figuren von Christus und den vier Evangelisten am Kreuz. Im Chor ist eine Renaissance-Kanzel und von den Bänken eine Panelarbeit aus dem 17. Jahrhundert bewahrt.

The village church is from the Romanesque time. Originally it consisted of a granite nave and choir. Later on the West tower was built in Gothic style. The granite font is of Romanesque style. The chancel arch is preserved. An early Gothic crucifix has been preserved on its original cross. The Communion table has an early 15th century Renaissance panel on the front The Renaissance pulpit is from 1616, it has figures of Christ and the 4 evangelists. There is also a renaissance clerks chair.

''Publiceret''