S. W. Bruuns FabrikkerIntro

S. W. Bruun overtog i 1872 Kolding Tobaksfabrik i Helligkorsgade 4, og døbte den S. W. Bruuns Fabrikker. I dag er det Føtex, der har til huse i bygningen.

Kolding Tobaksfabrik blev allerede grundlagt i 1819 af Andreas Hansen Iversen, dengang kom fabrikken til at ligge i Adelgade. Kolding Tobaksfabrik var det eneste tobaksspinderi i Kolding, og forretningen gik derfor godt. Derfor flyttede Iversen produktionen til større lokaler i Helligkorsgade 4. Iversen døde i 1832 kun 36 år gammel. Enken overtog forretningen, indtil sønnen Johan Iversen kunne tage over i 1846. Den blev dog solgt i 1865 til M. Hansen Jun. i Haderslev. De nye ejere ansatte herefter Søren Wegede Bruun (1837-1915) til at passe fabrikken i Kolding. Da ejerne havde økonomiske problemer, fik Søren Wedege Bruun mulighed for selv at overtage fabrikken i Helligkorsgade. Fra 1872 blev virksomheden så til S. W. Bruuns Fabrikker. I 1896 trak S. W. Bruun sig tilbage og ansatte Hans Peter Lumbye (1862-1921) som administrerende direktør. Lumbye havde erfaring fra tobaksfabrikation i Helsingør. Under 1. verdenskrig kunne man ikke længere få tobakken leveret via Bremen som hidtil. Den måtte nu importeres direkte fra de oversøiske lande. I 1928 blev S. W. Bruuns Fabrikker overtaget af Chr. Kroghs Fabriker i Viborg. Men det blev kun kortvarigt, for i 1932 solgtes fabrikken igen, denne gang til R. Færch i Holstebro, og kort herefter måtte fabrikken lukke. I dag er har Føtex til huse i den gamle bygning.