Søhalegård, Vester Nebel sogn

Intro

Ølufvad Hovedvej 31. Matr 13 Ølufgård m. fl., V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Den oprindelige parcel til ejendommen var et jordstykke på 2 skp 2 fdk 2 alb hartkorn, som blev udstykket fra Ølufgård i 1791. Navnet har nuværende ejere givet gården.

Da parcellen blev udstykket fra Ølufgård, blev den lagt ind under en gård i Knude, Skads sogn, som en hede- og englod.
I 1830 fik enken Sidsel Christensdatter skøde på et hus med have på denne jord. Dette hus lå 550 m mod nordøst i forhold til nuværende ejendom. Hun boede der kun i kort tid.
De næste beboere, vistnok allerede fra omkring 1833, var daglejer Søren Christensen og hustru Johanne Jepsdatter, som stammede fra hhv. Borris og Torstrup sogne. De fik 1853 ret til at leje et stykke af parcellen.
Johanne Jepsdatter døde 1866, hvorefter Søren Christensen blev gift 2. gang 1876 med Johanne Gjerlufsen fra Vejrup sogn. Han døde 1885, og enken flyttede derefter derfra. Det vides ikke, om huset har været beboet siden.

Selve nuværende ejendom blev grundlagt 1856 af daglejer Christen Hansen fra Grimstrup, gift med Katrine Lauridsen fra Næsbjerg sogn. Han købte parcellen dette år fra gården i Knude og lod bygninger opføre.
Christen Hansen døde før 1865, hvorefter enken 1865 blev gift med Jørgen Rasmussen fra Fyn. Han døde 1890.

Datteren Krestine Jørgensen blev 1890 gift med Thomas Peder Bærentsen (født på Ølufgårds Mark), som overtog ejendommen samme år.

1917 Jens Larsen Nielsen

1918 Kirstine og Kristian Antonsen.

1922 Angelika og Jakob Th. Mouridsen.

1940 Christian Peder Villadsen, gift med Anna Ottilie Hansen.

1944 Ewald Jepsen fra Nees ved Lemvig. han blev samme år gift med Bodil Marie Nielsen fra Rousthøje i Grimstrup sogn. De lod ny stald opføre, men flyttede 1959 til Ølufvad Hovedvej 32.

1959 Peter Brogård fra Nees ved Lemvig. Han blev samme år gift med Else Vedstedsen fra Andrup. De forandrede ejendommen fra et husmandsbrug til en moderne gård. De lod det nye stuehus opføre og moderniserede og udvidede avlsbygningerne. Desuden blev tilkøbt mere jord. Peter Brogård omkom ved et ulykkestilfælde 1986.

1986 Jørgen Malthe Rasmussen.

1987 Nuværende ejer Per Nørholm Jensen fra Holsted. Han blev gift med Pia Præstiin i 1990. De har yderligere moderniseret gården ved at lade nye bygninger opføre og tilkøbt jord ad flere gange (bl. a. jorden fra Højagergård, og en del fra Amhøjegård), således gården i dag er en moderne kvæggård med ca. 230 tdr. l. jord.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991