Søvang
Intro

I 1918 blev der udstykket jord til et sommerhusområde og køberne af grundene var typisk københavnske håndværkere og funktionærer. Først fra 1970 blev det tilladt at bygge helårshuse i Søvang. Ved kysten ligger Danmarks længste badebro på 279,1 meter.