Søtorup sø


Gisselfeld Kloster. Øverst i billedet ses Søtorup Sø.


Motiv fra Søtorup Sø. Maleri af Herman Petersen, Haslev


Motiv fra Søtorup Sø. Akvarel af Herman Petersen, Haslev


Efterårsmotiv fra Søtorup Sø


Tre badepiger ved Søtorup Sø en sommerdag i august

Intro

Søtorup Sø er en del af det midtsjællandske vandskel og den største og dybeste af de 3 naturlige søer, der hører under Gisselfeld.

Søen er omtrent 24 meter dyb på det dybeste sted, og vandspejlet ligger ca. 56 meter over havoverfladen. Arealet er målt til 72,3 ha. Søen er omgivet af marker med en smal bræmme af træer langs bredden. Søen er en dødissø.
Der har tidligere været badested med badebro ved nordsiden. Det var om sommeren et yndet udflugtsmål for haslevitter.
I søen lever blandt andet gedder, skaller, brasen og den lille laksefisk heltning. Den findes ikke andre steder på Sjælland.