Søtorup Apotek


Søtorup Apotek opført 1858.


Søtorup Apotek


Søtorup Apotek

Intro

Det gamle Apothek ved Søtorup Sø i Ulse fungerede som apotek i perioden 1857 til 1894. Herefter har bygningerne været anvendt til adskillige formål og senest til kursus- og festarrangementer, mad ud af huset m.v.

Det gamle Apotek ligger højt og smukt placeret i naturskønne omgivelser med udsigt over marker, skove og en af Gisselfeldt Klosters søer "Søtorup Sø".
Selve bygningen er stor og flot og efter datidens forhold meget velindrettet som apotek.


I 1856 søgte cand.pharm. Oluf Mygdal om at anlægge og drive et apotek i landsbyen Dalby, der ligger øst for hovedvejen mellem Køge og Vordingborg.
Denne lokale beliggenhed blev dog forkastet af de lokale myndigheder. Det endelige resultat blev derfor, at apoteket blev opført ved Søtorup sø lige midt imellem godserne Gisselfeldt Kloster og Bregentved, hvor egnens to lægeboliger var.
Søtorup Apothek stod færdigt og blev åbnet den 1. august 1859.

Apotekets eksistens kom dog kun til at vare i 35 år, hvorefter det i 1894 flyttedes til stationsbyen Haslev. Årsagen hertil var, at der i 1870 blev anlagt en jernbanestation ved landsbyen Haslev på den nye jernbanestrækning Køge-Næstved. I årene herefter voksede Haslev til en industri- og skoleby med mange indbyggere. Det var derfor naturligt, at flytte apoteket, idet Haslev var blevet et større trafikalt knudepunkt.

Gisselfeldt Kloster, som var ejer af apoteksbygningen, solgte ejendommen til en privat ejer, der i 1920 solgte den til Ulse kommune, som indrettede et alderdomshjem. I 1967 købte Lyngby-Taarbæk kommune ejendommen og indrettede den til feriekoloni og lejrskole for kommunens skolevæsen. Senere og efter flere ombygninger kan Det gamle Apotek tilbyde kursusarrangementer, festarrangementer samt mad ud af huset.