Sørup


Landsbyen Sørup på Fyn. Sørup Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Sørup er nævnt første gang 1302 i formen Suthorp. Kilden kan dog også referere til et andet Sørup. Landsbyen har navn efter Sørup Sø, idet forleddet er navneordet sæ, som betyder sø. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.