Søren Kannesvej


Luftfoto af Søren Kannes Vej


Luftfoto af Søren Kannes Vej

Intro

Søren Kanne skoledistrikt har mange stiftet bekendtskab med i den sidste tid og der findes både en statue på Torvet og en Søren Kannesvej i Grenaa.

Søren Kanne skoledistrikt har mange stiftet bekendtskab med i den sidste tid. Der findes både en statue på Torvet og en Søren Kannesvej i Grenaa. Men hvem var denne Søren Kanne? Han var en husmand, der boede på heden nær åen. En kold og stormfuld februardag i 1835 red han med to heste ud gennem brændingen og reddede skipper Ole Jensen Jyde på det strandede skib Bente Marie. For denne heltedåd tildelte kong Frederik VI Søren Kanne “Medaillen for Druknedes Redning” og 40 Rigsdaler. En række borgere i Aarhus skænkede Søren Kanne et sølvbæger med følgende inskription: “Fra borgere og borgerinder i Aarhus til boelsmand Søren Kanne, den højmodige frelser af et menneskeliv.” Steen Steensen Blicher skrev i 1838 digtet “En anden og ny Vise om en Sømand og en landmand” om Søren Kanne. De sidste tre vers af visen kan ses på soklen til statuen på Torvet, som studenterne hvert år kroner med de forskellige studenterhuer. Ironisk nok led Søren Kanne druknedøden den 10. november 1860, da han ledte efter en bortløben ko, faldt i åen og druknede. Søren Kanne blev begravet ved Ålsø Kirke. Ved Grenaa havn er opstillet en mindesten. Søren Kannes vest, medalje og en kopi af sølvbægeret kan ses i de permanente udstillinger på Museum Østjylland. På forsiden ses Luftfoto fra 1956 med Søren Kannesvej i forgrunden. Kolonihaverne ved den senere Blichersvej og Aug. Kroghsvej.