Søren Hjorts bro i Alslev


Gårdejer Søren Hjort fra Vibæk betragter sit bygningsværk - en ny bro over Ålegrøften


Den nedlagte bro mellem Vibæk og Alslev Vestermark


Brofundament


Borgmester Erik Buhl klipper snoren ved broindvielsen d. 1. juni


Den sidste mælkekusk Peter Nørby sammen med borgmester Erik Buhl


Vandreturen SORT RUTE nordvest for Alslev Kirke

Intro

I 2014 blev broen over Ålegrøften genetableret, og der kom igen gang- og cykelforbindelsen mellem Vibæk og Alslev Vestermark. Broen var blevet bygget i begyndelsen af 1900 tallet, så mælkevognen kunne komme over Ålegrøften, men broen var blevet sløjfet, da mejeriet blev nedlagt i 1965.

Den første bro over Ålegrøften mellem Vibæk og Alslev Vestermark blev bygget og betalt af Alslev Hostrup Andelsmejeri i begyndelsen af 1900tallet. Det var af stor betydning for mælkekuskene, at mælkeruterne blev som korte og hurtige som muligt. Derfor blev der overalt i Danmark etableret mange nye markveje såkaldte ”mælkeveje” samtidig med etableringen af de op mod 2.000 andelsmejerier fra 1882 og 25 år frem. Tidligere havde der ikke været broforbindelse over Ålegrøften - kun et vad over vandløbet lidt længere ude mod nordvest. Der har formodentlig været flere broer på stedet fra 1905 til 1965, hvor den lokale mælkerute med 40 liters mælkespande nedlægges, og erstattes af en køletankvogn fra mejeriselskabet Esbjerg. Mælkevejen havde udgangspunkt fra ”Vibæk Nygård”, i dag Vibækvej 43, og gik 600 meter mod nordøst til den yderste gård på Alslev Vestermark, i dag Kirkegade 62. På et tidspunkt blev vejforløbet på Vibæk-siden helt fjernet, medens vejfundamentet de første 200 meter på Alslev-siden fik lov til at ligge urørt. Den sidste mælke bro var med to solide betonfundamenter, og mellem disse var nedstøbt 5 stk. jernbaneskinner, som havde udgjort underlaget for en trækørerbane.

Da Alslev Borgerforening i 2002 etablerede fire vandreruter dækkende næsten hele sognet, var mælkevejene en væsentlig del af det nye stisystem. ''Gul rute'' løb rundt om Alslev By, ''grøn rute'' gik over Alslev Hede til Visselbjerg og Vibæk,'' rød rute'' gik til Toftnæs og Alslev Mølle, og ''blå rute'' gik mod Alslev Vestermark og henover Alslev Å mod Toftnæs Krog. Senere er ''hvid rute ''etableret rundt om flyvepladsen på Toftnæs hed, og så i 2013/2014 blev den seneste og sikkert sidste rute ''sort rute ''åbnet for vandrende, cyklende og ridende trafik. Det var Søren Hjort fra Vibæk, der var primus motor ved byggeriet/genetableringen af broen, men godt hjulpet af ”gode naboer” Broen har kun kostet kr. 4.500 i materialer at bygge, og dette beløb er velvilligt doneret af overskud fra den årlige jazzkoncert i Vibæk ”Jazz i Vibeke haven” Se mere om vandrestierne i Alslev på www.alslev.dk OG NATURLIGVIS SKAL BROEN OPKALDES AT BYGMESTEREN SØREN HJORT

''Publiceret''