Sørøveren fra Strellev


Den stråtækte Amstelborggård ligger over for Strellev Kirke. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Varde Kommune


En smuk detalje med årstallet på hjørnet af husgavlen. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Varde Kommune


Amstelborggård. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Varde Kommune


Denne lille Buddhafigur har Jens Sørensen fundet på sine mange rejser. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Varde Kommune


Et kinesisk tesæt. Jens Sørensen var aldrig i Kina, så han må have handlet sig til sættet et andet sted. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Varde Kommune

Intro

Amstelborggård i Strellev sogn var i årtierne omkring år 1800 ejet af Jens Sørensen, kendt under navnet "Sørøveren fra Strellev". Lokalbefolkningen troede, at han havde tjent sine penge som sørøver, da han gik i land med kontanter og eksotiske genstande.

Udlængsel og eventyrlyst

Jens Sørensen var født i Bandsbøl i Hemmet sogn i 1733. Forældrene var fæstebønder, og hjemmet var fattigt. Som 14-15-årig stak Jens til søs, muligvis med et hollandsk skib. Fra sognene ud til Ringkøbing Fjord var det almindeligt, at drengene tog til Fanø, Hjerting eller Nymindegab for at søge hyre. En af årsagerne var eventyrlyst, en anden var at undgå stavnsbåndet, som gjaldt fra det 14. til det 40. år.

Jens Sørensen bliver til Jan Sijbrandsz

I Holland antog Jens Sørensen navnet Jan Sijbrandsz, og han fik hyre som skibsdreng på et handelsskib. Efterhånden avancerede han til kaptajn og medejer af skibet St. De Metrio, hvorpå han foretog syv rejser til Smyrna, som dengang hørte under Grækenland. Byen blev senere lagt under Tyrkiet og skiftede navn til Iszmir.

Skibet St. De Metrio sejlede for et handelsselskab, der fragtede klæde. De syv rejser foregik i årene 1772-1781, hvilket fremgår af de hollandske søpas-arkiver. Alle sejlende i Middelhavet og andre områder, hvor afrikanske sørøvere hærgede, skulle have et såkaldt ’tyrkisk pas’. Uden dette kunne de ikke forvente beskyttelse. I dette arkiv findes Jan Sijbrandsz’ navn.

Jan Sijbrandsz' sidste rejse blev afbrudt, fordi der udbrød krig. I 1780 fik alle skibe i Smyrna ordre til at blive liggende, til de fik nærmere besked. Det endte med, at 7 ud af 9 hollandske skibe blev solgt, deriblandt St. De Metrio. Jan Sijbrandsz giftede sig i Amsterdam med Johanna Bartels, hvis far tidligere havde kautioneret for ham. Hun døde i 1785, og kort tid efter giftede han sig med en slægtning til hende, Christina Hansse.

Kaptajnen vender hjem

Snart efter rejste ægteparret hjem til Danmark. Jens Sørensen købte to ejendomme i Strellev og lagde dem sammen til Amstelborggård. Jens Sørensen var blevet en velhavende mand, der i sin tid som kaptajn havde tjent 20.000 gylden. Velstanden kom mange til gode, idet han lånte ud til andre i sognet og fik pant i en række ejendomme i Strellev og Ølgod sogne.

Jens Sørensen var vendt hjem under landbrugsreformerne, og netop i disse år havde landbruget behov for kapital til at udskifte landsbyerne og opføre nye gårde. Da Jens Sørensen på den måde fungerede som bank og samtidig havde mange fremmedartede genstande med hjem, blev han i folkemunde kaldt sørøveren, selv om han var kommet ærligt til pengene som kaptajn. Jens Sørensen døde i 1817, 83 år gammel. Museet for Varde By og Omegn er i besiddelse af en del genstande, der har tilhørt Jens Sørensen.