Søpavillonen i Randers


Søpavillonen i Randers.


Søpavillonen i Randers


Søpavillonen.


Søpavillonen i Randers.

Intro

Søpavillonen var i mange år stedet, hvor randrusianerne mødtes til en bid brød og en svingom.

Søpavillonen ved Gudenåen i Randers har været et yndet udflugtsmål når randrusianerne skulle nyde et godt måltid mad og samtidig få en svingom. Stedet var gennem årene kendt som et meget fint dansested.

Præcist hvornår Søpavillonen blev opført vides ikke, men i 1906 lod restauratør Nielsen, ifølge en notits i avisen, opføre en pavillon som supplement til det øvrige. Der eksisterede nemlig allerede en lille rund pavillon ud over vandet og den ny blev bygget ved siden af denne og kom til at hvile på nedrammede pæle. Under huset blev indrettet 10 bådehuse.

Søpavillonens bygninger blev overtaget af Randers Svineslagteri. Hvornår det skete har ikke været til at få klarhed over, men i 1949 blev bygningerne, der stod ud over vandet, revet ned. Det skete i forbindelse med at Randers Kommune havde planer om at anlægge en promenade langs Gudenåen. Kommunen accepterede at betale 3000,- kr. mod til gengæld at få de ca. 320 m2 de havde behov for til den projekterede Gudenåsti. Parterne enedes om denne aftale og kun Søpavillonens hovedbygning stod tilbage og blev administrationsbygning for slagteriet.

Hovedbygningen blev nedrevet omkring 1970.