Søofficersskolen i Mørvig [Mürwick]


Bomber over det nordlige Flensborg i 1943 set fra Søofficersskolen i Mørvig, hvis bygning ses i forgrunden tv. Bombetogten førte til at et beskyttelsesrum, der rummede alle børnene og personalet fra den danske børnehave, fejlagtigt blev ramt. Alle omkom.


Adolf Hitlers efterfølger Karl Dönitz under sin tilfangetagelse af engelske tropper i Mørvig i maj 1945


Weimar-Republikkens rigskansler Paul von Hindenburg under et besøg i på søofficersskolen i Mørvig.


Kejser Wilhelm II og sit følge under et besøg på søofficersskolen i Mørvig.


Søofficersskolens gamle hovedindgangsport, som stadig kan ses for enden af Kelmstr. i Flensborg-bydelen Mørvig.


Luftfoto af søfficersskolen i Mørvig. I baggrunden skimtes Okseøerne og Flensborg Fjords danske kyst.


Flensborgeren Hugo Eckener styrer sit luftskib "Graf Zeppelin" over søofficersskolen i Mørvig.

Intro

Ved Anden Verdenskrigs afslutning indledtes nazi-Tysklands kapitulation her.

Søofficersskolen i Mørvig [Mürwick] blev bygget i 1907. Lige siden er der blevet uddannet søofficerer her: Først til Den Kejserlige Marine og sidenhen for Weimar-Republikkens Rigsmarine, Det Tredje Riges Krigsmarine og siden 1956 forbundsrepublikken Tysklands Forbundsmarine (som siden 1990 hedder Den Tyske Marine (’Deutsche Marine’).

Søofficersskolens etablering
Tysklands første flådeindsats i 1898, indledte en massiv oprustning på flådeområdet. I stedet for 70, skulle der fremover uddannes 200 søofficerer pr. år. Derfor foreslog Rigsmarinens statssekretær admiral Alfred von Tirpitz (1849-1930) etableringen af en ny søofficersskole.
Flensborg bys magistrat var interesseret i at skolen skulle bygges i Flensborg, for at give denne struktursvage del af riget et løft. Magistraten tilbød derfor byggegrunden gratis, og marinen slog til. Den 21. november 1910 kunne Kejser Wilhelm II indvi den nybyggede søofficersskole.

Nazi-Tysklands kapitulation
Ved Anden Verdenskrigs afslutning var marineskolen en kort overgang sæde for Karl Dönitz konstituerede rigsregering. Storadmiral Dönitz (1891-1980), den tyske marines øverstbefalende, var blevet udnævnt til Hitlers efterfølger. Før Tysklands endelige kapitulation, søgte Dönitz ved delkapitulationer over for Vestmagterne at redde tyske soldater og flygtninge fra Den Røde Hær. Den 23. maj 1945 besatte allierede engelske tropper søofficersskolen og tog Dönitz og hans følge til fange. Ved Nürnbergprocessen i 1946 blev Dönitz idømt ti års fængsel.


Eksempler på Litteratur om Mørvig i Den Slesvigske Samling

08.991 * Hvidtfeldt, Johan Fra kapitulationsdagene 1945 : Dönitz, Lindemann og Best / [af] Johan Hvidtfeldt. Kriegstagebuch : 20. april-26. maj 1945 / Wehrmachtbefehlshaber Dänemark ; [redaktion: Erik Gøbel] ; [i samarbejde med Hans Chr. Bjerg]. - [Kbh.] : Rigsarkivet : Gad, 1985. - 128 sider : ill. ; 25 cm. - (Studier og kilder ; 2) Om begivenhedsforløbet op til kapitulationen i Danmark set fra den tyske ledelses side samt generaloberst Georg von Lindemanns stabsdagbog fra april/maj 1945

09.99 * Paul, Gerhard Der Untergang 1945 in Flensburg : Vortrag am 10.1.2012 aus Anlass der Eröffnung der Ausstellung "Was damals Recht war ... " im Rathaus Flensburg / forfatter: Gerhard Paul. - Kiel : Landeszentrale für Politische Bildung Schleswig-Holstein, 2012. - 21 sider. - (Hintergrund)

09.37 * Das rote Schloss am Meer : die Marineschule Mürwik seit ihrer Gründung / Text von Jörg Hillmann ; Fotografien von Reinhard Scheiblich. - Hamburg : convent Verlag, 2002. - 138 sider : ill.

09.99 * Lange Schatten : Ende der NS-Diktatur und frühe Nachkriegsjahre in Flensburg / herausgegeben vom Stadtarchiv Flensburg in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg ; (Redaktion: Broder Schwensen, Gerhard Paul, Peter Wulf). - Flensburg : Stadtarchiv Flensburg, 2000. - 393 sider : ill.. - (Flensburger Beiträge zur Zeitgeschichte ; 5)

08.99 S * Lüdde-Neurath, Walter Regierung Dönitz : die letzten Tage des Dritten Reiches / von Walter Lüdde-Neurath ; Mit einem Nachwort von Walter Baum: "Die Regierung Dönitz in der heutigen wissenschaftlichen Forschung". - 3. wesentlich erweiterte Auflage. - Göttingen ; Berlin ; Frankfurt ; Zürich : Musterschmidt, 1964. - 215 sider, tavler. - (Göttinger Beiträge zu Gegenwartsfragen) Om hvordan Karl Dönitz i perioden 2.-23. maj 1945 regerede resterne af Det tredje Rige fra Flensburg-Mürwik

08.99 S * Steinert, Marlis G. Die 23 Tage der Regierung Dönitz / von Marlis G. Steinert ; Vorwort von Alfred Grosser. - Düsseldorf ; Wien : Econ, 1967. - 426 sider Om hvordan Karl Dönitz i perioden 2.-23. maj 1945 regerede resterne af Det tredje Rige fra Flensburg-Mürwik

Disse titler kan lånes fra Den Slesvigske Samling – også som fjernlån overalt i Danmark:
Den Slesvigske Samlings hjemmeside

Den Slesvigske Samling
- 800 års kultur & historie mellem Kongeåen & Ejderen Den Slesvigske Samling er en bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, der siden 1891 dækker alle forhold angående Sønderjylland/Slesvig.

Et weblink:
Søofficersskolens historiske undervisningssamling, skildrer det tyske søværns historie fra 1848 til i dag (dansk hjemmeside)