Søndre Toldbod, Søndergade 38, Maribo

Husrækken med nr. 38. B1485


Acciseboden i Søndergade. B1486


Husrækken i Søndergade. B7559

Intro

Siden 1400-tallet var Søndergade en af de tilladte adgangsveje til byen. Her er bevaret een af byens fire toldboder.

I 1671 blev der indført accise over alt i Danmark. Ved grænsen indtil byen blev opført et lille hus, og der blev etableret en bom over vejen. Her skulle bønderne betale en slags told, for at få lov til at sælge kød, fjerkræ, smør,
brænde og korn på torvet. Accise blev ophævet i 1852. I perioden 1857 – 1984 har ejendommen haft 11 ejere jf. Tingbogen.
Nuværende ejer overtog ejendommen i 1984.


Toldboden er bygget i 1820 som et trefags grundmuret hus indrettet til stue, kammer og køkken. Mod gaden har den gamle toldbod stort set bevaret sit oprindelige udseende, og det er smukt, at huset ikke har tagrender. På grunden lå tidligere en trefags bindingsværksbygning, som første gang er nævnt i brandtaksationen fra 1783 som 'en nye Consumptions Bod i Søndergade'. Ejendommen er fredet.