Søndre Skanse ved Rødbyfjord


På matrikel nr. 18 kan man se Skansen


Søkort med skanserne

Intro

Søndre Skanse blev slettet og jorden brugt til digebygning efter stormfloden 1872

Den søndre skanse var betydelig større end den nordre.
Der var syd for Lolland 2 store søslag i 1644, det der er kendt som søslaget på Kolberger Heide den 1. juli, hvor kongen Chr lV blev såret og gav inspiration til sangen "Kong Christian stod ved højen mast", og slaget i Femernbælt den 13 okt. hvor Admiral Pros Mund med 17 danske skibe kæmpede mod 41 svenske og hollandske skibe.

Om eftermiddagen, da kampens udfald var givet, trak de danske skibe sig tilbage for at prøve at undslippe. Tre skibe blev indhentet, “To Løver” blev erobret, “Havhesten” og “Fides” overgav sig. Af de resterende danske skibe blev “Neptunus”, “Neldebladet”, “Stormarn” og “Kronfisk” grundsat på Lollands sydkyst, besætningerne flygtede i land, desværre uden at få skibene sat i brand, hvorefter hollænderne kunne bjærge skibene.

“Delmenhorst” blev også grundsat, men her huggede besætningen hul i bunden af skibet og forsvarede sig, indtil de, da der kun var 30 usårede mand tilbage, bjærgede sig i land. Da skibet ikke kunne bjærges, blev det sat i brand af det svenske skib “Lilla Delfin”.

Kun to danske skibe blev forfulgt, nemlig ”Lammet” og “Pelikanen”. Svenskerne sendte fire af sine bedst sejlende skibe efter dem, ”Regina”, “Jägeren”,” Gamla Fortuna” og “Katten”, men begge de danske skibe undslap til København. Men skaden var slem nok. 14 store orlogsskibe var gået tabt med mere end 3000 næsten uerstattelige mænd, 2000 var blevet dræbt, 1000 mand med admiralerne Grabow og Jasmund i spidsen måtte i svensk fangenskab.


Den Franske Søkrigshistoriker Leon Guérin beskriver levende kampen på skibet “Patienta”s blodige dæk den 13 oktober 1644.

Pros Mund og hans mænd forsvarede sig forbitret mod den svenske overmagt uden tanke på at give køb. “Musketterne forslog ikke længere som angrebsvåben”, skriver Guèrin videre, ”selv entrepikerne blev til besvær. Det kom til nærkamp på “Patienta”, hvor modstanderne skar halsen over på hinanden med dolke, og hvor man brødes og kværkede hinanden med kvælertag. Angribere og angrebne rullede blodigt mellem hverandre. Det gik endog så vidt, at en kampfælle blev ramt i stedet for en modstander.”

Fod for fod blev danskerne tvunget tilbage over dækket, men på opfordring til at overgive sig, svarede Pros Mund blot, at han hellere ville falde med våben i hånd, end at overleve tabet af sit gode skib, og han kæmpede videre, til den sidste mand var bukket under for fjendens overmagt.

Admiral Pros Mund blev, efter flere øjenvidners forklaring, skudt af svenske musketter, da han med sværdet i hånd forsvarede nedgangen til sin kahyt og nægtede at overgive sig. Hans lig blev plyndret og nøgen kastet i havet, sammen med de andre søfolk der blev dræbt ombord på “Patienta”.


Tre af de mindre skibe, “Markatten”, “Højenhald” og ”Galioten” blev grundsat på så lavt vand, at hollænderne ikke kunne følge dem. Det lykkedes besætningerne sammen med strandvagten at forhindre en erobring af disse skibe, som senere kunne bjærges.

De nylig anlagte skanser i Rødby Fjord kom for første og måske eneste gang i brug. I et svensk mindeskrift fra 1944, omtales at skibene blev forsvaret fra et batteri i land. Det kan kun være skanserne ved Bindernæs, der menes.
Den søndre skanse var betydelig større end den nordre. Skansen findes ikke mere, da den blev brugt til digebygning i 1872.


Læs mere om skanserne ved Rødbyfjord her