Søndre Bro


Søndre Bro lå lige øst for Skibsrederforeningen,hvor der nu er Havne promenade.


gammelt motiv fra Sønder Bro.

Intro

I 1858 satte man ”Bille-bøjen”, der var et gammelt fartøj der fungerede som bølgebryder. Den var placeret, hvor man senere anlagde Søndre Bro

Havnebroen (Søndre Bro) blev bygget i 1868 af skibsbygmester Graff.

Ved samme tid sløjfedes Østre Møllebanke, og den såkaldte Rugmølle blev nedtaget af banken og brugt til opfyldning af broanlægget.

Broen byggedes over Billebøjen, som stak forenden ud igennem denne, men blev fjernet i 1870.

Kilde:www.Mitfanoe.dk